solarordinances.eu/romania


Baza de date STO

 

 
Statul  Federal Baden-Württemberg
In noiembrie 2007, Parlamentul Statului Baden-Württemberg a aprobat  Erneuerbare-Wärme-Gesetz Baden-Württemberg (Legea privind încălzirea folosind surse regenerabile în Baden-Württemberg). Iniţial aceasta a vizat doar clădirile rezidenţiale noi, construite după 1 aprilie 2008, pentru care constructorii sunt obligaţi să acopere 20 % din cererea de energie termică anuală cu surse regenerabile de energie. Pe lângă utilizarea energiei solare termale, geotermale, biomasei şi pompe de căldură cuplate la sol, legea prevede de asemenea măsuri alternative precum îmbunătăţirea izolării locuinţelor, co-generatoare sau conectarea la reţele regionale de căldură alimentate de surse regenerabile de căldură sau co-generatoare.  Incepând cu 1 ianuarie 2010 legea vizează şi clădirile rezidenţiale existente.
Pentru clădirile noi a intrat în vigoare Legea federală EEWärmeG (a se vedea studiul de caz separat) la 1 ianuarie 2009.
 
 
Oraşul Carugate (Provincia Milano)

In 2003, mica municipalitate din Carugate (mai puţin de 15.000 de locuitori) a adoptat un regulament pentru clădirile noi care promovează eficienţa energetică în general.
In particular, urmând modelul “Ordonanţei Solare” de la Barcelona, utilizarea sistemelor de energie solară pentru a produce cel puţin 50% din consumul de apă caldă menajeră a fost introdusă ca măsură obligatorie pentru clădirile noi.
  
 
Italia

Legea nr. 192 din 19 august 2005, modificată şi completată de Legea nr. 311 din 29 decembrie 2006,  reprezintă punerea în aplicare la nivel naţional a Directivei CE privind eficienţa energetică a clădirilor.
Această lege prevede cerinţele minime pentru eficienţa energetică şi utilizarea resurselor de energie regenerabilă la clădirile noi şi cele renovate.
 
 
Portugalia

Regulamentul impune utilizarea sistemelor solare pentru producerea de apă caldă dacă sunt condiţii favorabile pentru expunere (dacă acoperişul este poziţionat între  SE şi SV fără obstacole semnificative), în baza a 1m2 pe persoană (în total poate fi redusă până la 50%).
Alte cerinţe importante ale STO portugheze definite în Regulament sunt următoarele:
- Pentru calcularea performanţei acestor sisteme, este necesar un certificat de origine în conformitate cu standardele europene.
- Acest calcul al performanţei se realizează utilizând un program utilizat de către INETI, numit codul SolTerm.
- Instalatorii acestor sisteme trebuie de asemenea să fie cetificaţi.
- Sistemul solar trebuie să fie garantat printr-un contract de întreţinere timp de 6 ani, care să acopere întreg sistemul solar.
 
 
Roma

Această ordonanţă, elaborată de Consiliul oraşului Roma în 2006, introduce câteva modificări în codul clădirilor, referitor la măsuri de economisire a enrgiei şi apei, precum şi la utilizarea energiilor regenerabile.  
Textul ordonanţei poate fi downloadat de la linkul alăturat: http://www.fonti-rinnovabili.it/attach/28_A_RegolamentoEdilizioRoma.pdf
 
 
 
Regiunea Lazio

Legea nr. 15 privind obligaţiile regionale pentru sistemele solare prevede utilizarea obligatorie a energiei solare termale şi utilizarea raţională a apei în clădiri. Scopul său include atât clădirile noi cât şi cele renovate.
Legea în sine nu intră în detalii în ceea ce priveşte măsurile specifice care trebuie aplicate, lăsând în grija municipalitătţilor să aplice legea în detaliu.
Textul legii poate fi downlodat de la: http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Energia/2004/lazio%20lr2004%20n.15.htm
 
 
Câteva judeţe din Irlanda.

Incepând cu sfârşitul anului 2005, un număr tot mai mare de autorităţi locale a introdus standarde privind energia în clădiri, ca parte a cerinţelor de planificare aflate în jurisdicţia lor. Aceste standarde de energie pentru clădiri cer o creştere substanţială a performanţei energetice a clădirilor noi (între 40% şi 60%), precum şi o contribuţie obligatorie la energia regenerabilă la cerinţele energetice.
In plus, un nou regulament la nivel naţional a fost introdus în 2008. Acesta arată clar că standardele energetice locale adoptate de câteva ţări au fost o experienţă pozitivă. 
 
 
Spania

Codul Tehnic al Clădirilor existent a intrat în vigoare în 2006. Printre principalele cerinţele de calitate, codul conţine capitolul care se referă, printre altele, la eficienţa instalaţiilor termice şi utilizarea sistemelor de enrgie solară pentru obţinerea de apă caldă în locuinţe şi la bazinele de înot acoperite. Acesta se aplică tuturor clădirilor noi, precum şi proiectelor de renovare integrală (> 1000 m2),în situaţiile în care consumul de apă caldă este mai mare de 50 l / zi, la o temperatură de referinţă de 60 °C. Este de menţionat faptul că pentru toate clădirile noi şi cele renovate se cere o fracţie de minimum 30 până la 70 % energie solară (depinzând de climat, consumul de apă caldă şi sursele de energie folosite pentru încălzirea cantităţii respective de apă). 
 
 
Regiunea Catalonia

Decretul are drept scop reglementarea criteriilor de durabilitate a clădirilor din Catalonia, promovarea conştiinţei sociale pentru conceperea, proiectarea şi folosirea clădirilor într-un mod durabil. In cadrul Decretului au fost stabilite patru căi de acţiune: apă, energie (inclusive energie solară), materiale, metode de construcţie şi deşeuri.
 
 
 
Barcelona.

Ordonanţa Termică Solară de la Barcelona a intrat în vigoare în August 2000, principalul susţinător al acesteia fiind Consiliul Municipal Durabil. Scopul acestei ordonanţe este de a reglementa utilizarea energiei solare pentru producerea de apă caldă în locuinţe. Ordonanţa Solară se referă la clădirile noi, restaurate sau complet renovate, dar şi celor care doresc să utilizeze energia solară în acest scop. Acest regulament se aplică la construcţiile rezidenţiale, cele destinate asistenţei medicale, sport, comerciale, industriale şi, în general, oricăror clădiri care implică existenţa unor bucătarii, spălătorii sau încăperi cu alte destinaţii care implică un consum crescut de apă caldă, indiferent daca sunt clădiri publice sau private.
 
 
Pamplona.
Ordonanţa Solară din Pamplona a intrat în vigoare în 2004. Scopul prezentei Ordonanţe este de a reglementa utilizarea energiei pentru producerea de apă caldă în locuinţe la bazinele de înot acoperite, atât pentru clădirile noi, cât şi pentru cele vechi aflate în curs de renovare. Iniţiatorul acestei Ordonanţe este Consiliul Local al oraşului Pamplona. Obiectivul principal al Ordonanţei îl reprezintă diminuarea emisiilor de CO2 şi, prin urmare, îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor din Pamplona. 
 
 

 

 
Copyright 2007 by My Website  | Terms Of Use | Privacy Statement

Nordstrom Promo Code