solarordinances.eu/romania


Noutati

04/2009 Noua Directiva privind energiile din surse regenerabile prevede Ordonanţe pentru încălzire folosind surse regenerabile de energie 


În decembrie 2008, Parlamentul şi Consiliul European au convenit asupra Directivei privind energiile din surse regenerabile. Acest act normativ, care este aşteptat să fie adoptat oficial în martie 2009, stabileşte cadrul legislativ pentru promovarea energiei din surse regenerabile. Scopul general al Directivei este de a realiza ţintele obligatorii europeane de 20% energie din surse regenerabile până în 2020. Aceasta stabileşte obiective naţionale obligatorii şi guvernele Statelor Membre vor trebui să dezvolte Planul de actiune pentru energie regenerabilă pentru a specifica ţintele pentru cele trei sectoare, electricitate, transport şi încălzire / răcire, şi de a sublinia politica de măsuri pentru a le atinge.

Acest lucru în sine este deja un pas uriaş înainte, în măsura în care legislaţia europeană se referă doar la sursele de energie regenerabilă pentru primele două sectoare, iar sectorul de energie pentru încălzire şi răcire, care este responsabil pentru aproape 50% din consumul final de energie din Europa, nu a fost acoperit.

Cea mai mare parte a consumului de energie pentru încălzire şi răcire are loc în clădiri (mediul construit reprezintă 40% din consumul total de energie). Prin urmare, Directiva dedică mai multe paragrafe numai pentru clădiri. Cel mai important este articolul 13.4, care precizează:
"Conform acestor reglementări şi standarde din domeniul construcţiilor sau orice alte acte cu caracter similar, Statele Membre  trebuie ca până în 2015 cel târziu, după caz, să ceară utilizarea nivelurilor minime de energie din surse regenerabile în clădirile noi şi în clădirile existente care fac obiectul unor renovări majore. "

Această rglementare a fost propusă de Comisia Europeană, care a prevăzut un mare succes pentru obligaţiile privind energiile regenerabile pentru clădiri, care au fost răspândite în toată Europa în ultimii ani. În Europa, succesul a început cu oraşul Barcelona şi prima lor Ordonanţă solară, urmată de mai multe oraşe din Spania, şi apoi de noul Cod tehnic pentru construcţii care a făcut din încălzirea apei folosind energie solară  o obligaţie pentru clădirile noi la nivel naţional. O lege similară a fost adoptată la scurt timp după aceea, în Portugalia. De asemenea, multe judeţe şi comune din Regatul Unit şi Irlanda cer în prezent respectarea nivelurilor minime de surse de energie regenerabilă în clădirile noi. În ianuarie 2009, Germania a devenit cea mai recentă ţară din UE care a introdus acestă cerinţă naţională.

Mingea va fi în curând aruncată guvernelor Statelor Membre, care trebuie să transpună Directiva privind energiile din surse regenerabile în legislaţia naţională. Grupurile de interese naţionale ar trebui să promoveze punerea în aplicare rapidă şi strictă a folosirii energiilor regenerabile în clădiri. Modificări în sectorul construcţiilor au loc lent şi este important să începem acum să facem schimbări pentru furnizarea unei energii durabile. Obligaţiile pentru micii consumatori de surse de energie regenerabilă aduc de obicei modificări în alte sectoare (de exemplu, sisteme termice solare, care produc energie mai mult decât minimul necesar). Unul din beneficiile cheie este costul lor foarte redus pentru administraţiile publice. Ca parte a procesului de avizare pentru construcţii, verificarea cerinţelor pentru sursele de energie regenerabilă este minimă, această  măsură de suport nefiind dependentă în aşa mare masură de bugetele publice, de obicei mici.

Proiectul ProSTO, care a început în 2008, a venit la momentul potrivit. El va oferi o mulţime de răspunsuri pe plan local, regional şi la nivel naţional, în momentul proiectării unor obligaţii privind energiile regenerabile eficiente. 

 
Copyright 2007 by My Website  | Terms Of Use | Privacy Statement

Nordstrom Promo Code