solarordinances.eu/romania


Kitul de instrumente STO
Context
Evaluare de baza
Componentele unei ordonante
Masuri adiacente
Monitorizare
Alte fisiere

Instrumente STO

Diversele instrumente variază de la propuneri de text pentru ordonanţă, inclusiv rapoartele de bază şi exemple de bune practici, la instrumente software pentru cartografierea potenţialului termic solar în comunitatea ta. Noi instrumente au fost dezvoltate şi instrumentele de care dispunem deja au fost compilate de către partenerii de proiect ProSTO.
 
Instrumentele STO vă vor sprijini pe parcursul procesului de implementare a STO:
  • In secţiunea Context veţi găsi informaţii generale cu privire la STO, instrumente de comunicare şi, în special, mai multe motive bune pentru implementarea STO în comunitatea ta.
  • Secţiunea Evaluarea iniţială vă furnizează instrumente pentru analiza stării, potenţialului şi fezabilităţii STO raportate la condiţiile locale individuale.
  • Componente ale textelor aprobate şi abordările ljuridice pentru elaborarea ordonanţei potrivite sunt disponibile în secţiunea Componentele Ordonanţei.
  • In secţiunea numită Măsuri de sustinere găsiţi propuneri pentru activităţi de suport pentru  stimularea impactului STO.
  • Instrumentele din secţiunea Monitorizare sunt utile pentru urmărirea realizărilor obtinute prin implementarea STO.


În plus, rezultatele proiectului sunt disponibile în secţiunea despre
rezultatele proiectului.

Vă rog să trimiteţi comentariile sau contribuţiile dvs. la
tools@solarordinances.eu.
 
Copyright 2007 by My Website  | Terms Of Use | Privacy Statement

Nordstrom Promo Code